Turnyras “Medžiotojų iššūkis” – sezono atidarymas

333Varžybų vieta: “Zala Arms“ šaudykla, Anykščių r., Džiugų km. (prie Staškūniškio).
Varžybų laikas: Registracija 9:00-10:00val.
Varžybų pradžia: 10:00val.

Organizatoriai: VŠI “Šaudymo pramogos “
Rėmėjai: UAB “Zala Arms”. Portalas “Miske.lt” “Brunox”
Dalyviai: Šauliai, turintys galiojantį leidimą laikyti ir nešiotis medžioklinį ginklą.
Rungtys:

Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu 35m atstumu į „Bėgantį šerną“

10 šūvių į „bėgantį šerną“, kuris bėgs ~4m/s greičiu. Šaudymo langas 10m. Lygiavamzdžiai šoviniai 12-16-20-28kal. užtaisyti kulka. Šauliui davus komanda ,,duok” taikinys pradės bėgti. „Šernas“ bėgios automatiškai, viso 10 kartų (po 5 kartus į abi puses). „Šernui“ nubėgus į vieną pusę – stovės 4-5s. Atlikus šūvį į taikinį jam esant už užtvaros, bus minusuojami didžiausi taškai. Laiko limitas ~2min. Maksimali taškų suma – 50 taškų.

Šaudymas graižtvuotu šautuvu 100 m atstumu atsigulus „Tupinti lapė“
5 šūviai į stovintį taikinį “Tupinti lapė”. Maksimali taškų suma 50 taškų. Laiko limitas 5 min. Ši rungtis kiekvienų varžybų metu bus keičiama.

Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu į lėkšteles.
“Compakt sporting” aikštelė, lėkštelės. Šaunama iš 5 padėčių po 5 lėkšteles. Lygiavamzdžiai šoviniai iki 28 gr. ne didesnio kaip 7 numerio. Laiko limitas 30min. Viena numušta lėkštelė – 2 taškai, maksimali taškų suma – 50 taškų.
Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimai:
Komandinė įskaita.
Komandą turi sudaryti ne mažiau trys šauliai. Komandą gali sudaryti medžiotojai iš įvairių klubų ir miestų. Šaulys tą dieną gali atstovauti tik vieną komandą .Komanda turi tūrėti pavadinimą .Komandos narys gali nebūtinai dalyvauti visose rungtyse. Trijų geriausiai sušaudžiusių narių rezultatas sumuojamas. Komanda, kuri pretenduoja į pagrindinį prizą”Fazanų medžioklę”, turi sudalyvauti penkiose varžybose ir paskutinėse finalinėse. Finalinėse varžybose turi būti ne mažiau 6 komandų.

Absoliuti įskaita.
Kiekvienų varžybų metu renkamas geriausias šaulys, kuris surinko daugiausiai taškų. Didžiausias taškų skaičius yra 150. Apdovanojama jei rungtyje dalyvauja daugiau nei 6 šauliai. Prizas – šaudyklos dovanų čekis – 20 Eur (galima panaudoti šaudmenims įsigyti ar šaudyklos paslaugoms).

Kiekvieno šaulio rezultatai sumuojami ir finalinėse varžybose renkami metų geriausi šauliai .Jie turi būti surinkę daugiausiai taškų. Taškai skaičiuojami iš penkių varžybų ir pridedami finalinių varžybų rezultatai, nesvarbu kurioje rungtyje dalyvavo.
Prizai: 1 vieta – 100 Eur dovanų čekis. Antra -70 Eur dovanų čekis. Trečia -50 Eur dovanų čekis. Apdovanojama jei rungtyje dalyvauja daugiau nei 6 šauliai.

Asmeninė įskaita.
Kiekvienų varžybų metu apdovanojami šauliai atskirose rungtyse surinkę daugiausiai taškų.1 vieta -20 Eur dovanų čekis ,2 vieta -15 Eur dovanų čekis,,3 vieta –10 Eur. dovanų čekis. Apdovanojama jei rungtyje dalyvauja daugiau nei 6 šauliai.

Naujokų įskaita.
Visi šauliai ,kurie varžybose dalyvauja pirmą kartą ,varžosi naujokų įskaitoje .Apdovanojama asmeninėje įskaitoje. 1 vieta -20 Eur dovanų čekis ,2 vieta -15 Eur dovanų čekis,,3 vieta –10 Eur. dovanų čekis. .Apdovanojama jei rungtyje dalyvauja daugiau nei 6 šauliai.
Kiekvienų varžybų metu renkamas geriausias šaulys-naujokas ,kuris surinko daugiausiai taškų.Didžiausias taškų skaičius yra 150. Apdovanojama jei rungtyje dalyvauja daugiau nei 6 šauliai. Prizas –šaudyklos dovanų čekis – 20 Eur (galima panaudoti šaudmenims įsigyti ar šaudyklos paslaugoms )
Kiekvieno šaulio rezultatai sumuojami ir finalinėse varžybose renkami metų geriausi šauliai naujokai .Jie turi būti surinkę daugiausiai taškų.Taškai skaičiuojami iš penkių varžybų ir pridedami finalinių varžybų rezultatai, nesvarbu kurioje rungtyje dalyvavo.
Prizai: 1 vieta – 100 Eur dovanų čekis. Antra – 70 Eur dovanų čekis. Trečia – 50 Eur dovanų čekis. Apdovanojama jei rungtyje dalyvauja daugiau nei 6 šauliai.

Registracija:
Registruotis prašome internetu iki varžybų dienos www.zalaarms.lt arba atvykus į šaudyklą.

Startinis mokestis:
Registruojantis iš anksto – 20 Eur (nesvarbu kokiose rungtyse dalyvaujate ). Varžybų dieną – 25 Eur (galima mokėti vietoje).

Dėmesio!!! Šauliai, kurie lankosi pirmą kartą šaudykloje moka 50% startinio mokesčio .
Startinį mokestį prašome pervęsti į VŠĮ“Šaudymo pramogos kodas 300046285
AB bankas “Swed bankas” sąsk.Nr. LT567300010086173848
Slėnio g. 8, LT-Anykščiai ,Lietuva Tel/fax 8-381-50702